Javno naročilo: Sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja za leti 2020 in 2021

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec, v obdobju od leta…

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec, v obdobju od leta 2020 do leta 2024

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec, v obdobju od leta…

Javno naročilo za izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostava na naslov naročnika za leti 2020 in 2021

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostava na naslov naročnika…

Javno naročilo Dobava električne energije v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2021

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Dobava električne energije v obdobju od 1. 1. 2020 do 31.21.2021, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih…

Javno naročilo za Razširitev pokopališča v Gorenjem Logatcu

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Razširitev pokopališča v Gorenjem Logatcu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 29. 8. 2019 pod…

Javno naročilo Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Logatec za leto 2019 in 2020 – drugi razpis

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Logatec za leto 2019 in 2020, ki je bilo…

Javno naročilo Ureditev stare ceste od križišča s Tovarniško

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Ureditev stare ceste od križišča s Tovarniško, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 27. 6….

Javno naročilo Rekonstrukcija lokalne ceste Hleviše – Hlevni vrh

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Rekonstrukcija lokalne ceste Hleviše – Hlevni vrh, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 20. 6….

Javno naročilo Nakup nujnega reševalnega vozila tipa B

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Nakup reševalnega vozila tipa B, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 20. 6. 2019 pod…