Objava predpisa v svetlo sivi barvi pomeni, da predpis ni več veljaven.

Proračun in zaključni račun

2024

Proračun Občine Logatec 2024

2023

Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2023 (Logaške novice, št. 11/21 (str. 7))

PRORAČUN Občine Logatec za leto 2023 

SPREMEMBA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2023

REBALANS Občine Logatec za leto 2023 

ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2023 – Rebalans (Logaške novice, št. 4/23, str. 2)

2022

Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2022 (Logaške novice, št. 11/21 (str. 2))

PRORAČUN Občine Logatec za leto 2022 

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2022 (Logaške novice, št 5/22)

REBALANS PRORAČUNA Občine Logatec za leto 2022

SPREMEMBA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2022

2021

PRORAČUN 2021

 

REBALANS PRORAČUNA 2021 (Logaške novice, št. 9/21 (str. 2))

 

Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2021 (Logaške novice, št. 1-2/21 (str. 2))

Uvod v proračun za leto 2021

Splošni del I. 2021

Posebni del II. z obrazožitvami 2021

Načrt razvojnih programov z obrazložitvami 2021

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami 2021

 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA STVARNEGA PRMEMOŽENJA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2021

Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in sklepa Občinskega sveta Občine Logatec št. 013-3/2021-49 z dne 21.06.2021, sprejetega na 16. redni seji, dne 17.06.2021, Občina Logatec dopolnjuje letni načrt pridobivanja stvarnega premožena občine za leto 2021.

V letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Logatec za leto 2021 se vključi zemljišče parc. št. 1178/2 v izmeri 782,00 m2 k.o. 2016 Blekova vas. Zemljišče se kupuje z namenom izvajanja centralnih dejavnosti občine.

 

Kadrovski načrt 2021

PREDLOG PRORAČUNA 2021

OSNUTEK PRORAČUNA 2021

Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar – marec 2021

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2021 (Logaške novice, št. 6/22)

 

 

 

LETO 2020 
Proračun Občine Logatec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2020 – 2. (Uradni list RS, št. 123/20 (str. 5088))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2020 (Logaške novice, št. 6/20 (str. 70))
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2020
Proračun 2020Splošni del, Posebni del in Načrt razvojnih programovDopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020
Sklep
o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar – marec 2020

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2020


LETO 2019
Proračun Občine Logatec za leto 2019 (Logaške novice, št. 3/19 (str. 2))
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2019
Proračun 2019 – Splošni del, Posebni del in Načrt razvojnih programov
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 62/19 (str. 84)
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar – marec 2019 (Logaške novice, št. 12/18 (str. 2))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2019 (Logaške novice, št. 6/20 (str. 86))


LETO 2018
Proračun Občine Logatec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/2017)
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2018 (Logaške novice, št. 5/19 (str. 2))


LETO 2017
Proračun Občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/16 (str. 2))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 5/18 (str. 2))


LETO 2016
 

Proračun Občine Logatec za leto 2016 (Logaške novice, št. 12/15 (str. 5))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2016 (Logaške novice, št. 5/17 (str. 2)
 


LETO 2015
Proračun
 Občine Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 2))
Sklep 
o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar – marec 2015 (Logaške novice, št. 12/14 (str. 3))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 12/15 (str. 2))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 5/16 (str. 2))

 

LETO 2014
Proračun Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/2013)
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 29/2014)
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št. 5/15 (str. 2))


LETO 2013
Proračun
 Občine Logatec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 16/2013)

Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar – marec 2012 (Logaške novice, št. 12/12 (str. 18)) velja od 22. 12. 2012, uporablja se od 1. 1. 2013
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2013
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2013 (Logaške novice, št. 5/14 (str. 8))


LETO 2012
Proračun
 (10,44 MB) Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 11/12 (str. 2))
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar – marec 2012 (Logaške novice, št. 12/11 (str. 3)) velja od 23. 12. 2011
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 5/13 (str. 18))

LETO 2011
Proračun
 (28,75 MB) Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št.1-2/11 (str. 27))

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 11/11 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 5/12 (str. 10))
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v obdobju januar – marec 2011 (Logaške novice, št. 12/10 (str. 1)) velja od 21. 12. 2010


LETO 2010
Proračun
 Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09 (str. 2))

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 10/10 (str. 33))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 4/11 (str. 2))


LETO 2009
Proračun
 Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 4))

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 75/09)
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 6/10 (str. 1))


LETO 2008
Proračun
 Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 12/07 (str. 1))

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 10/08 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 10/09 (str. 2))
Sklep o predlogu proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 11/07 (str. 4)) velja takoj 9. 11. 2007

 

LETO 2007 
Proračun Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 3/1/07 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 10/07 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 1))
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar–marec 2007 (Uradni list RS, 137/06)

 

LETO 2006
Proračun Občine Logatec za leto 2006 (Notranjsko kraške novice, z dne 23. 12. 2005)
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 8-9/06 (str. 4))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 9/07 (str. 1))

 

LETO 2005
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št.  1-2/05, (str. 3)) 
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 10/05 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 8-9/06 (str. 1))
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Logatec v letu 2005 (Logaške novice, št. 1-2/05 (str. 1)) velja od 11. 2. 2005

 

LETO 2004
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2004 (Uradni list RS, 33/04, Logaške novice, št.4/04, (str. 1), 12/04 (str. 1))  velja od 16. 4. 2004
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2004 (Logaške novice, št. 8-9/05 (str. 12)) velja od 16. 9. 2005 
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v letu 2004 (Logaške novice, št.12/03 (str. 5)) velja od 19. 12. 2003

 

LETO 2003
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2003 (Logaške novice, št. 5/03, (str. 5)) velja od  16. 5. 2003
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2003 (Logaške novice, št.  8-9/04, (str. 1)) velja od  17. 9. 2004
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine Logatec v letu 2003 (Logaške novice, št. 4/03 (str. 6)) velja od 11. 4. 2003
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v letu 2003, (Logaške novice, št.11/02 (str. 1)) velja od 21. 12. 2002

 

LETO 2002
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2002 (Logaške novice, št. 2/02 (str. 1)), 9/02, (str. 1) velja od 16. 2. 2002, v uporabi od 1. 1. 2002
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2002 (Logaške novice, št.  11/03, (str. 1)) velja od 14. 11. 2003
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v letu 2002 (Logaške novice, št. 1/02 (str. 9)) velja od 8. 1. 2002, v uporabi od 1. 1. 2002

 

LETO 2001
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2001 (Logaške novice, št. 4/01,(str. 2)) velja od 7. 4. 2001, uporablja od 1. 1. 2001
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2001 (Uradni list RS, 4/02) velja od 19. 1. 2002
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2001 (Logaške novice, št. 4/02 (str. 2)) velja od maj 2002
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v letu 2001 (Logaške novice, št. , 12/00 (str. 3)) velja od 7. 12. 2000, uporablja od 1. 1. 2001, 2/01 (str. 6) velja od 7. 2. 2001, v uporabi od 1. 1. 2001

 

LETO 2000
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2000 (Logaške novice, št. 4/00 (str. 1)) velja od 7. 4. 2000, v uporabi od 1. 1. 2000
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2000 (Logaške novice, št. 5/01(str. 1)) velja od 8. 5. 2001
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v letu 2000 (Logaške novice, št. 1/00 (str. 1)) velja od 7. 1. 2000, v uporabi od 1. 1. 2000

 

LETO 1999
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 1999 (Logaške novice, št. 5/99 (str. 4)) velja od 2. 6. 1999, v uporabi od 1. 1. 1999 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 1999 (Logaške novice, št. 6/00 (str. 2)) velja od 6. 6. 2000
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Logatec v letu 1999 (Logaške novice, št.1/99 (str. 1)) velja od 28. 1. 1999, v uporabi od 1. 1. 1999

 

LETO 1998
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1998 (Logaške novice, št. 5-6/98 (str. 2)) velja od 24. 7. 1998, v uporabi od 1. 1. 1998
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1998 (Logaške novice, št. 4/99 (str. 4)) velja od 1. 5. 1999
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Logatec v letu 1998 (Logaške novice, št. 1(izredna)/98 (str. 4)) velja od 14. 1. 1998, v uporabi od 1. 1. 1998

 

LETO 1997
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 1997 (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 2)) velja od 1. 8. 1997, v uporabi od 1. 1. 1997
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Logatec v letu 1997 (Logaške novice, št. 1/97,(str. 2)) velja od 1. 2. 1997, v uporabi od 1. 1. 1997

 

LETO 1996
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 1996 (Logaške novice, št.  5-6/96 (str. 1)) velja od 15. 6. 1996, v uporabi od 1. 1. 1996,  1/97 (str. 1)) velja od 1. 2. 1997
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1996 (Logaške novice, št. 3/97 (str. 1)) velja od 3. 4. 1997
Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine Logatec v letu 1996 (Logaške novice, št.1-2/96 (str. 4)) velja od 24. 2. 1996, v uporabi od 1. 1. 1996

 

LETO 1995
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1995 (Logaške novice, št. 5-6/95 (str. 5)) velja od 21. 7. 1995
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 1995 (Logaške novice, št. 5-6/96 (str. 2)) velja od 22. 6. 1996
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Logatec v letu 1995 (Logaške novice, št. 3/95 (str. 5)) velja od 21. 4. 1995, v uporabi od 1. 1. 1995.

 

LETO 1994
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 1994 (Logaške novice, št. 3/95 (str. 5)) velja od 29. 4. 1995

 

LETO 1993
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1993 (Uradni list RS, 36/93)
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Logatec v prvem trimesečju 1993 (Uradni list RS, 3/93)

 

LETO 1992
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1992 (Uradni list RS,20/92)
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Logatec v prvem trimesečju leta 1992 (Uradni list RS, 2/92)
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1992 (Uradni list RS, 36/93)

 

LETO 1991
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Logatec za leto 1991 (Uradni list RS, 24/91)
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1991 (Uradni list RS, 20/92)

Ostalo   

Cenik za najem in uporabo prostorov ter javnih površin Občine Logatec

Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/13 (str. 2)) velja od 25. 5. 2013

Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/22 (str. 16)) velja od 30. 4. 2022

Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/02 (str. 10)) velja od 21. 11. 2002 

Sklep o financiranju političnih strank (Logaške novice, št. 2/19 (str. 13)) velja od 28. 2. 2019

 

Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Logatec (Logaške novice, št. 8/00 (str. 1)) velja od 7. 10. 2000

 

Odlok o razveljavitvi Odloka ustanovitvi skupne notranje revizijske službe (Uradni list RS,107/11) velja od 30. 12. 2011

Sklep o oprostitvi plačila najemnine najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine Logatec, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, velja od 16. 12. 2020

 

Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08 (str. 2), 4/10 (str. 4), vanj posega Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13 (str. 2), NPB) velja od 30. 6. 2008

Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/97 (str. 2)) velja od 6. 1. 1998

Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Logaške novice, št. 12/01 (str. 1)) velja od 8. 12. 2001 do 25. 5. 2013

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Logatec (Logaške novice, št. 5/01 (str. 4)) velja od 8. 5. 2001

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Logatec (Logaške novice, št.4/03, (str. 5)) velja od 11. 4. 2003

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Logatec (Logaške novice, št. 3/05, (str. 3)) velja od 16. 4. 2005

Odlok o davku od premoženja v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/97 (str. 1)) velja od 1. 3. 1997

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/99 (str. 2)) velja od 9. 6. 1999

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Logatec za leto 2005 (Uradni list RS, 15/05) velja od 22. 12. 2004 

Odlok o davkih občanov v letu 1992 (Uradni list RS, 2/92) velja od 25. 1. 1992 do 8. 5. 1992

Odlok o davkih občanov v letu 1992 (Uradni list RS, 21/92) velja od 8. 5. 1992

Sklep o financiranju političnih strank (Logaške novice, št. 1-2/11 (str. 15)) velja od januar-februar 2011 do 14. 2. 2015

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vrh nad Rovtami (Uradni list RS, 30/91) velja od 15. 12. 1991, v uporabi od 1. 12. 1991

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rovte (Logatec) (Uradni list RS, 17/92) velja od 10. 4. 1992 do 10. 4. 1996

Odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev, namenjenih za sklad za gospodarski razvoj in intervencije v občini Logatec (Uradni list RS, 24/91) velja od 22. 11. 1991

Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe (Uradni list RS, 38/06) velja od 12. 4. 2006 do 30. 12. 2011

Sklep o financiranju političnih strank (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 60)) velja od 14. 2. 2015 do 28. 2. 2019