Občinska volilna komisija 2022-2026

 • Predsednik: Jurij Švajncer
 • Namestnica predsednika: Ana Pegan
 • Član 1: Polonca Pergovnik
 • Član 2: Andreja Trpin
 • Član 3: Božena Furlan Mojškerc
 • Namestnik člana 1: Karin Knaus
 • Namestnik člana 2: Jolanda Ovsec
 • Namestnik člana 3: Nada Cindrić

Občinska volilna komisija 2018-2022

 • Predsednik: Marjan Gregorič
 • Namestnik predsednika: Neža Križaj
 • Član 1: Jolanda Ovsec
 • Član 2: Andreja Trpin
 • Član 3: Božena Furlan Mojšekrc
 • Namestnik člana 1: Christian Jereb
 • Namestnik člana 2: Primož Godina (razrešen)
 • Namestnik člana 3: Matej Arko