Gradnja kanalizacijskega sistema Pustni grič – Rovte

Občina Logatec je pristopila k izvedbi projekta Gradnja kanalizacijskega sistema Pustni grič – Rovte. Podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo projektov za izvedbo. Izdelana je idejna zasnova kanalizacijskega sistema Pustni grič v varianti A (trasa kanala poteka v cestnem delu) in varianti B (trasa kanala poteka pod objekti)….