Občina Logatec je pristopila k izvedbi projekta Gradnja kanalizacijskega sistema Pustni grič – Rovte. Podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo projektov za izvedbo. Izdelana je idejna zasnova kanalizacijskega sistema Pustni grič v varianti A (trasa kanala poteka v cestnem delu) in varianti B (trasa kanala poteka pod objekti). V pripetih datotekah so tehnične situacije idejne zasnove z opisom predvidenega poteka kanalizacijskega sistema Pustni grič.

Prosimo vas za posredovanje pisnih pripomb na izdelano idejno zasnovo gradnje kanalizacijskega sistema Pustni grič na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec ali na e-naslov: obcina.logatec@logatec.si, mateja.cuk1@logatec.si, najkasneje do 26.10.2016.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Občina Logatec