Sklep o uvedbi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2020

Sklep o uvedbi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2020 (Logaške novice št. 1-2/20)

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov drugih društev, na območju občine Logatec, za leto 2020

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov drugih društev, na območju občine Logatec, za leto 2020 (Logaške novice št. 1-2/20)  

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec, za leto 2020

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec, za leto 2020 (Logaške novice št. 1-2/20)  

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec, za leto 2020

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec, za leto 2020 (Logaške novice št. 1-2/20)  

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec za leto 2020

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec za leto 2020 (Logaške novice št. 1-2/20)  

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu za leto 2020

Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu za leto 2020 (Logaške novice št. 1-2/20)  

Javni razpis za podelitev Februarskih priznanj Občine Logatec za leto 2019

Na podlagi 4. člena Pravilnika o Februarskih priznanjih Občine Logatec, sprejetega 13. 7. 2010, Komisija za podelitev februarskih priznanj v občini Logatec, objavlja Javni razpis za podelitev Februarskih priznanj Občine Logatec za leto 2019 Februarsko priznanje je najvišje priznanje, ki se podeljuje v občini Logatec posameznikom za izjemne dosežke ali za življenjsko delo na področju kulture….