Sklep o uvedbi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec za leto 2020 (Logaške novice št. 1-2/20)