Občinski prostorski načrt – enajste spremembe in dopolnitve (SD 11) – tehnična posodobitev

S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta, razen lokacijske preveritve, s katastrom nepremičnin. Prva tehnična posodobitev se izvede za celotno območje prostorskega izvedbenega akta. Občine najpozneje do 31. decembra 2024 uskladijo občinske prostorske načrte glede določanja poselitvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij ter glede izvedbe prve tehnične posodobitve.

Občinski prostorski načrt – devete spremembe in dopolnitve (SD 9) – kratek postopek

Občina Logatec, na podlagi 125. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) pripravlja spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/21 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: Odlok) po kratkem postopku. Javna razgrnitev poteka od 17. 4. 2023 do 4. 5. 2023 na spletni strani…

Občinski prostorski načrt – desete spremembe in dopolnitve (SD 10)

Občina Logatec vodi postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Vanj so vključene razvojne pobude, podane med leti 2007-2019. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec Trenutno je postopek v fazi: priprava osnutka  KONKRETNE SMERNICE: Gradivo za MKGP (Poročilo; grafični podatki v .shp; Nezazidana stavbna zemljišča). JAVNI POSVET: 27. 6. 2023…