Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – Mivšek (VR-54)

– Pobuda – Elaborat  – Grafika (.pdf) in (.zip) – Grafika – dopolnitev (vektorski podatki), junij 2023 (.zip) Od 25. 5. 2023 do 12. 6. 2023 bo javno razgrnjen Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v k. o. 2007 Vrh v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica…

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – Trček (PE-42)

Od 2. 2. 2023 do 20. 2. 2023, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v k.o. 2009 Petkovec v občini Logatec, ki ga je izdelal Urbis, d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribos, odgovorni prostorski načrtovalec Alenka Hlupič, št. elaborata…

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – Jurca (PE-34)

Od 2. 2. 2023 do 20. 2. 2023, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP PE-34 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 08/2022, Cerknica, oktober 2022, za parc. št….

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – Martinsek (RO-61)

Od 27. 1. 2022 do 12. 2. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP RO-61 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 05/2022, Cerknica, maj 2022, za…

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev – DB Investicije (DL-46)

Od 27. 5. 2022 do 12. 6. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev in Elaborat lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev v EUP DL-46 v občini Logatec, ki ga je izdelalo podjetje ARCH DESIGN, d.o.o., Teslova 9, 1000 Ljubljana, odgovorni prostorski načrtovalec Matjaž Krajnik,…

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – Žust (VR-17)

Od 20. 5. 2022 do 5. 6. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP VR-17 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika,  d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata 03/2022, Cerknica, april 2022, za zemljišča parc. št. 66/6…

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev – Žakelj (RO-32)

Od 28. 1. 2022 do 13. 2. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP RO-32 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak,…

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – Čuk (ZI-19)

Od 28. 1. 2022 do 13. 2. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP ZI-19 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika,  d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 12/2021, Cerknica, oktober 2021, za…

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – Maček (BL-184, BL-194, OP-45)

Za pridobitev sklepa vlade, skladno s tretjim odstavkom 82. člena ZUreP-2, objavljamo gradiva: Gradiva za javno razgrnitev: – Elaborat – Grafika (.pdf) – Grafika (.zip) – Priloge (.zip) – Soglasje upravljavca pod DPN – Plinovodi, d.o.o. – Sklep Vlade – soglasje za pripravo občinskega prostorskega izvedbenega akta Od 16. 12. 2021 do 31. 12. 2021…

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – Žakelj (MB-28)

Od 31. 3. 2021 do 15. 4. 2021 bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP MB-28 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc…