Od 27. 1. 2022 do 12. 2. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP RO-61 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 05/2022, Cerknica, maj 2022, za parc. št. 122/1, k. o. Petkovec. 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

– Javno naznanilo

– Pobuda

– Elaborat

– Grafika (.zip)