Številka: 013-7/2019-3
Datum: 16. 4. 2019

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)
SKLICUJEM

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v torek, 7. maja 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec (I. nadstropje).

Za sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1. Prostorska problematika OŠ 8 talcev v Dolnjem Logatcu  (dodatno gradivo)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka

Svetnike in svetnice obveščamo, da bomo dokument: Ocena potreb razvoja osnovnošolskega prostora v občini Logatec, ki ga pričakujemo 29. aprila 2019, kot dodatno gradivo posredovali naknadno.

Lep pozdrav.
Berto Menard
župan