Programska oprema

Aplikacija deluje v večini brskalnikov (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari in Opera) z omogočenim javascriptom in na vseh operacijskih sistemih (Windows, MacOSX, iOs, Widows Mobile in Android).

Priporočen brskalnik pa je Google Chrome, ki ga lahko brezplačno dobite na naslovu
http://www.google.com/intl/sl/chrome/, s katerim poteka tudi razvoj aplikacije in je delovanje tudi najprej preverjeno.

Google Chrome tudi pridobiva primat, kar je razvidno iz svetovnih statistik uporabe brskalnikov
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp.


Registracija in prijava

1. Registrirajte se z uporabo davčne številke in email naslova.
2. Po prvem koraku boste v poštni predal prejeli potrditveno sporočilo, s katerim potrdite delovanje email naslova.
3. Po potrditvi boste prejeli drugo sporočilo s podatki za prijavo.
4. Ob prvi prijavi boste morali izpolniti zahtevana polja.
5. Po uspešno izpolnjenih obveznih poljih lahko izpolnjujete obrazce in oddajate vloge na posamezne razpise.


Spremenjen elektronski naslov

Na Občino Logatec, oddelek za šport posljite sporočilo, da želite davčno številko povezati na drug elektronski naslov. Sporočilo lahko pošljete na naslov logatec.sport@tendee.net .

V sporočilu navedite podatke pravne osebe, vaše podatke in nov elektronski naslov, na katerega želite prejemati sporočila aplikacije.
Nato bo Občina Logatec uradno poslala zahtevo skrbniku aplikacije (Dspot d.o.o.) za spremembo podatka o elektronski pošti, ki je vezana na navedeno davčno stevilko.

Elektronski naslov ne sme biti že uporabljen v aplikaciji, kar bo skrbnik aplikacije preveril. Šele potem vam bo skrbnik aplikacije lahko spremenil naslov in sprožil ponovno aktivacijo računa. Po uspešni aktivaciji boste prejeli novo geslo na nov elektronski naslov in se boste lahko prijavili.

Vse pretekle vloge, ki so vezane na navedeno davčno stevilko, ostajajo v sistemu.

 

Izpolnjevanje in oddaja obrazcev

1. Izberite ustrezen razpis/področje.

2. Izberite obrazec, ki ga želite izpolniti.

3. Izpolnite obrazec. Pri tem pazite, da med izpolnjevanjem vsaj vsakih 30 minut shranite obrazec, ker vam lahko v primeru daljšega izpolnjevanja poteče seja na strežniku in boste izgubili podatke..

4. V primeru, da še nimate vseh podatkov, ki jih zahteva obrazec, obrazec shanite kot “Osnutek” in ga lahko dopolnite kasneje. Osnutkov ne morete pripenjati vlogam in jih morate prej uspešno shraniti z gumbom “Preveri in shrani”, ko bodo podatki tudi samodejno preverjeni.

5. Lahko izpolnite več obrazcev, obrazce lahko uporabite kot predloge za hitrejše izpolnjevanje, če so podatki podobni.

6. Ob izpolnjevanju novega obrazca lahko podatke podobnih ali celo enakih obrazcev prejšnjih razpisov prenesete s klikom na “prenesite podatke iz obstoječega obrazca”. Pri uvozu bo aplikacija sama poiskala morebitna polja, ki se ujemajo, in jih izpolnila sama. Operacija ni 100% kopiranje, pač pa le pomoč pri izpolnjevanju in morate še vedno pregledati vse podatke pred samim shranjevanjem obrazca. Lahko se zgodi tudi, da je bilo zaradi sprememb obrazcev, teh ujemanj malo oziroma se je lahko spremenila tudi narava podatkov.

7. Po izpolnjevanju obrazci še niso poslani v obdelavo ampak so le pripravljeni. Predstavljajte si, da ste obrazec izpolnili na papirju in ga imate še vedno na svoji mizi.

8. Izberite pripravljene obrazce, ki jih želite vključiti v vlogo.

9. Ustvarite vlogo. Obrazci še vedno niso poslani v obdelavo ampak so postali del vloge. Predstavljajte si, da ste izpolnjene obrazce vstavili v prazno kuverto, ki jo imate še vedno na svoji mizi.

10. Pošljite vlogo – po tem koraku urajanje podatkov v obrazcih ni več mogoče. Obrazci so sedaj pripravljeni na nadaljno obdelavo s strani skrbnikov razpisa. Predstavljate si, da ste zaprto kuverto vstavili v poštni nabiralnik.

11. Če razpis zahteva pošiljanje kontrolnega obrazca, potem natisnite kontrolni obrazec, ga požigosajte in podpišite, vse skupaj vstavite v prazno kuverto, nalepite izpolnjeno ovojnico s podatki in pošljite priporočeno po pošti. S tem boste tudi uradno oddali elektronsko vlogo, kjer bodo skrbniki na vložišču preverili unikatno kodo prispelega fizičnega kontrolnega obrazca.

12. Dokazilo o plačani upravni taksi nalepite na prednjo stran kuverte ali dokazilo vložite v kuverto.

13. V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR).

14. V kolikor boste upravno takso poravnali na negotovninski način sledite naslednjim navodilom: Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:

Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec

Koda namena: GOVT

Namen nakazila: taksa razpis – ime področja kot je navedeno v sklepu o uvedbi poziva/razpisa za to področje

Znesek: 22,66 EUR

Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 75639-7111002-15.

Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.

Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.

15. Rok za oddajo prijav: najkasneje 20. 3. 2015 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno poštno pošiljko vključno z datumom 20. 3. 2015. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

16. Delavnica za prijavo športnih programov in projektov bo potekala v dveh terminih, in sicer 4. marca ter 16. marca 2015 od 17. do 20. ure, prav tako v sejni sobi Upravnega centra Logatec, kjer je možnost brezplačne uporabe wi-fi. Vsem udeležencem športnih delavnic svetujemo, da s seboj prinesejo svoje prenosne računalnike, da bodo tako lažje sodelovali na delavnici.

Za pomoč pa smo vam na voljo tudi uslužbenci Občinske uprave Občine Logatec:
-za področje humanitarnih organizacij in programov za starejše: mag. Nevenka Malavašič, tel: 01/759 06 10, nevenka.malavasic@logatec.si,
– za področje kulture, kulturne dediščine in turizma: Renata Gutnik, tel: 01/759 06 33 oz. 051 353 916 renata.gutnik@logatec.si,
– za področje mladinskih projektov in športnih dejavnosti: Damjan Barut, tel: 01/759 06 26, damjan.barut@logatec.si  .

****************************************************************************************************************

– Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 45))