Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec, za leto 2019 (Logaške novice št. 1/19)