Sklep o uvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec, za leto 2017 (Logaške novice št. 12/17 (str. 20))