Javno naročilo je obvjavljeno na Portalu javnih naročil pod številko 13764/2012.

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Grafične priloge (9.58 MB) vsebujejo naslednje elemente:
1. Pregledna tehnološka shema (p&i) – CCN Logatec – PZI
2. Tehnološka shema (p&i) – CCN Logatec – procesna shema – PZI
3. Čistilna naprava Logatec – faza 1
4. Čistilna naprava Logatec – faza 2
5. Čistilna naprava Logatec – faza 3
6. Tehnološka shema (p&i) – CCN Logatec – vodna linija – PZI
7. Tehnološka shema (p&i) – CCN Logatec mehansko predčiščenje – PZI
8. tehnološka shema (p&i) – CCN Logatec – biološki in filtracijski del – PZI
9. Tehnološka shema (p&i) – CCN Logatec – biološki del in rec. črpalke (2. Sklop) – PZI
10. Tehnološka shema (p&i) – CCN Logatec – aerobna stabilizacija in obdelava blata – PZI
11. Tehnološka shema (p&i) – CCN Logatec – čiščenje zraka – PZI
12. Načrt strojnih instalacij tehnologija situacija
13. Načrt strojnih instalacij tehnologija tloris
14. Načrt strojnih instalacij poslovni del ogrevanje, prezračevanje, voda tloris pritličja
15. Načrt strojnih instalacij poslovni del ogrevanje, prezračevanje, voda tloris kleti
16. Načrt strojnih instalacij poslovni del ogrevanje, prezračevanje, voda tloris nadstropja
17. Načrt strojnih instalacij poslovni del ogrevanje, prezračevanje, voda tloris mansarde

13 Detajli A3

14 Sheme A4