Obveščamo vas, da so se pričela gradbena dela za gradnjo težko pričakovanega prizidka k
Zdravstvenem domu.

Prizidek Zdravstvenega doma se bo širil na del obstoječega trenutnega parkirišča pred Zdravstvenim
domom.

Zato vas obveščamo:
– da se bo predvidoma 3.10.2022 za vsa vozila zaprla obstoječa pot do Zdravstvenega doma
in da celotnega parkirišča pred Zdravstvenim domom ne bo več mogoče koristiti v času
gradnje.
– Glavni vhod v Zdravstveni dom ostaja odprt, saj bo urejen dostop za vse pešce ter tudi
invalidne osebe z vozičkom.
– Spremenjena bo interventna pot reševalnega vozila ter tudi pot do Zdravstvenega doma za
nujna stanja ter težje pokretne osebe in sicer na stranski vhod.

Zaradi zagotavljanja interventne poti, bo postavljena zapornica, na kateri bo možnost pozvoniti na
»domofon« v primeru nujnega stanja – življenjsko ogroženega stanja, dostopa za težje pokretne
osebe ali dostopa dostavnih vozil. Odprla se vam bo zapornica in se boste lahko zapeljali naprej do
stranskega vhoda.

Opozarjamo, da je možnost samo odložiti življenjsko ogroženo osebo oziroma težje pokretno osebo,
potem pa je potrebno vozilo nemudoma odpeljati, da se ne zapre edina interventna pot za reševalna
vozila.

Življenjsko ogroženo osebo ali težje pokretno osebo pripeljete na stranski vhod, kjer vas bo pričakala
naša nujna medicinska pomoč ali drugo zdravstveno osebje. Ko vozilo odpeljete s stranskega vhoda,
do svojca oziroma pripeljanega pacienta pridete peš skozi glavni vhod v urgentno ambulanto
(Ambulanta 0) v pritličju.

Zavedamo se, da bo potrebno veliko strpnosti in verjamemo, da to vsi zmoremo za boljši jutri.
Spremenjen režim dostopa bo trajal predvidoma 1 leto. Za vse nevšečnosti se vam že sedaj
opravičujemo in se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Zdravstveni dom Logatec

 

Prometna ureditev ZD