Občina Logatec je za projekte in programe upravičencev v letu 2016 pripravila dva poziva in sedem razpisov s skupaj devetih področji. Med upravičence je bilo razdeljenih 355.885,66 EUR. Z letošnjim letom je bila uvedena uporaba aplikacije, preko katere so vlagatelji vlagali vloge in preko katere bodo po podpisu pogodb lahko črpali sredstva. Tudi vsa ostala dejanja (najave sprememb, podaja izjav) se izvaja preko aplikacije. Aplikacija so za vsa tovrstna dejanja, ki pritičejo črpanju sredstev, odpre z dnem, ko bodo podpisane vse pogodbe.

79 upravičencev je uspešno prijavilo 109 vlog, nekaj upravičencev pa je bilo s prijavo neuspešnih.

Informacije o višinah dodeljenih sredstev posameznim upravičencem so objavljene tukaj

Upravičencem voščimo obilo uspeha pri izvedbi svojih projektov in programov in, da bi porabili vsa odobrena sredstva.

Občinska uprava