Župnijska cerkev Sv. Treh Kraljev je bila prvotno gotska cerkev, ki so jo barokizirali leta 1698 (letnica na sklepniku na oboku) in jo kmalu zatem opremili s kvalitetnimi črnimi kamnitimi oltarji iz začetka 18. stoletja. Napis na stopnici datira glavni oltar v leto 1709. Oltarji naj bi bili sem preneseni iz ukinjenega samostana v Bistri, glede na ohranjene grbe na glavnem oltarju, pa so jih za to cerkev verjetno naročili freisinški škof J. Frančišek, loški glavar J. A. E. pl. Halden in še nekdo od pomembnih mož v Škofji Loki.

Vsi oltarji, ki so nastali kot celota, so bili verjetno izdelani v kamnoseški delavnici, ki je nasledila kamnoseško delavnico Mihaela Cusse, ter se uvrščajo v skupino črnih kamnitih baročnih oltarjev, ki so jih klesali v ljubljanskih kamnoseških delavnicah v drugi polovici 17. in na začetku 18. stoletja. 
Cerkev je dolga 27,40 m in široka 9,60 m. Preprosta pravokotna ladja se na vzhodni strani podaljšuje v ožji prezbiterij. Na zahodni strani je na sredini močno izstopajoč zvonik, visok 30 m in predeljen z venčnim zidcem.

Lokacija: Vrh Svetih Treh Kraljev

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 2679
Ime enote:  Vrh sv. Treh kraljev – Cerkev sv. Treh kraljev
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: župnijska cerkev, sv. Trije kralji
Tekstualni opis enote: Cerkev, zgrajena 1698, z zvonikom nad vhodom, pravokotno, banjasto obokano ladjo, delno rebrasto obokanim prezbiterijem in prizidano zakristijo ima bogato sočasno notranjo opremo – marmornate oltarje.
Datacija enote: tretja četrtina 16. stol., 1560, zadnja četrtina 17. stol., 1698, zadnja četrtina 18. stol., 1777, prelom 19. stol. in 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev stoji na Vrhu Treh kraljev južno od pokopališča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 27. 5. 2013