Številka: 013-6/2021-2

Datum: 20. 9. 2021

                                  

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

Sklicujem

  1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 23. septembra 2021, ob 18. uri, v jedilnici OŠ 8 talcev Logatec, Notranjska 2, Logatec.

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

     1. Podaljšanje koncesije za obratovanje peskokopa Smolevec

      Predlagatelj: svetniki Občinskega sveta Občine Logatec

      Poročevalci: svetniki Občinskega sveta Občine Logatec.

 

Berto Menard

župan

                                                                                             

VABLJENI:

člani občinskega sveta,

Andrej Vrhunc, direktor OU,

Jure Kramar, ravnatelj OŠ Tabor Logatec,

Boštjan Zajec, predsednik Sveta staršev  na OŠ Tabor Logatec,

Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec,

Florijan Masle, predsednik KS Tabor,

poročevalci – svetniki,

Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,

predsedniki krajevnih skupnosti,

vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,

novinarji.