V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Logatec se bo v prihodnje na tedenski ravni občane seznanjalo s številom nastanjenih oseb v izpostavi Azilnega doma v Logatcu in Nastanitvenem centru v Logatcu.

 

DNEVNO POROČILO URADA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV

 

ŠTEVILO OSEB, NASTANJENIH  V IZPOSTAVI AZILNEGA DOMA V LOGATCU IN NASTANITVENEM CENTRU V  LOGATCU NA DAN 16.11.2022

 

 

IZPOSTAVA AZILNEGA DOMA V LOGATCU

VLAGATELJI NAMERE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO (OSEBE, KI ŠE NISO PODALE PROŠENJ)

170                  

IZPOSTAVA AZILNEGA DOMA V LOGATCU

PROSILCI ZA MEDNARODNO ZAŠČITO

53

NASTANITVENI CENTER LOGATEC

PROSILCI ZA ZAČASNO ZAŠČITO IN OSEBE S PRIZNANO ZAČASNO ZAŠČITO (DRŽAVLJANI UKRAJINE)

96

 

 

Osebe prihajajo iz Ukrajine, Rusije, Turčije, Kube, Bolivije in Afganistana.