Vsi tisti, ki zahajate v logaško lekarno in ob vstopu na desni strani za steklenimi vrati uzrete posebno sobo, ki deluje strogo resno in umirjeno pa ne veste za kaj gre, vam izdamo, da opazujete enega izmed redkih tako pomembnih biserov logaške zgodovine kot je inventar in oprema te sobe. Gre namreč za pred skoraj desetletjem obnovljeni inventar in opremo prve logaške lekarne, ki jo je ustanovil in dolga leta negoval takratni lekarnar Janez Kristan. Odgovore na vprašanja o nastanku, kaj se je z njo dogajalo in kako se je razvijala, boste našli v knjigi Logaška lekarna, avtorice Tilke Jerič. Kaj pa se bo z dotično zbirko še dogajalo pa se v ponedeljek, 11. maja sklenile udeleženke posebnega posveta na temo ohranitve zbirke.

Ponedeljkovo dopoldne se je začelo s pričakovanjem srečanja prav posebne gostje omizja, katerega smo sicer sestavljale mag. farm. Nežika Kranjc, vodja logaške poslovalnice Lekarne Ljubljana, Alenka Čuk in Magda Peršič, predstavnici Notranjskega muzeja, s sedežem v Postojni ter Nevenka Malavašič in Renata Gutnik, predstavnici Občine Logatec.

Naša posebna gostja, karizmatična magistra farmacije Janja Kristan Martelanc, hči pokojnega lekarnarja Janeza Kristana, je vsem prisotnim predstavila svojo veliko željo in hkrati željo njenega pokojnega brata; ohraniti zbirko lekarnarjeve zapuščine v Logatcu.

Potreb po selitvi zbirke na drugo lokacijo ali celo izven občinskih meja ni videti. Obstoječa lekarna v kratkem ne namerava menjati lokacije, zaposleni pa so to spominsko sobo Janeza Kristana zelo dobro implementirali v svojo ponudbo, saj se v njej pacientom posvetijo tudi na zasebni ravni, kjer jim lahko pacienti v miru in brez bojazni, da bi vsebino pogovora slišal kdo od nepovabljenih, zaupajo svoje težave, poleg tega v tej sobi merijo tudi krvni tlak in za pravilno merjenje pacient nedvomno potrebuje mir, ki ga lahko dobi prav v tem prostoru.

Janez Nagode, župan občine Logatec in zaposleni na Občinski upravi že, odkar je gospa Martelančeva prvič izrazila željo po zaščiti zbirke, pripravljamo vse potrebno, da se njeni želji pravno ustreže, zato smo na sestanek povabili tudi predstavnici Notranjskega muzeja, ki ga je na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine predlagal Zavod za varstvo kulturne dediščine RS.

Predstavniki Notranjskega muzeja bodo tako na jesen 2009 dokumentirali in popisali vse elemente zbirke, zatem pa gre v pripravo varstveni režim. Informacije o zbirki bo potrebno predstaviti tudi širši publiki s primernim promocijskim gradivom in predstavitvijo na svetovnem spletu.

Gospe Martelanc se zahvaljujemo za ponovni obisk Logatca, vsem prisotnim na posvetu pa za vse ideje in informacije ter voljo za pomoč pri ohranjanju tega zelo pomembnega bisera logaške zgodovine.

Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti

 

Avtor fotografije: M(agda) Peršič, Notranjski muzej Postojna

Priporočamo:
Čari majhnih zbirk: Lekarna so ljudje (Primož Hieng)

Zgibanka v slovenskem in angleškem jeziku