Operacija: Sestavljamo čisto okolje občine Logatec

Partnerji:
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.,
Občina Logatec,
Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Kurirček Logatec,
OŠ 8 talcev.

Povzetek:

Občina Logatec ima več kot 14.000 prebivalcev, ki živijo v preko 3500 gospodinjstvih. V občini je eno večje naselje – mesto Logatec, z več manjšimi naselji in vasmi.
Glavne aktivnosti, ki jih bomo izvedli v projektu so:
• Postavitev nadstreškov z informativnimi tablami na vzorčnih ekoloških otokih.
• Izdaja zloženke za vsa gospodinjstva v občini z napotki o pravilnem ločevanju odpadkov, shranjevanju in odlaganju nevarnih odpadkov na zbirnem centru.
• Delavnice o ločenem zbiranju odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju. Delavnice bodo namenjene otrokom in mladini.
• V sklopu aktivnosti za otroke in mladino bomo izvedli zamenjavo starih košev za odpadke z novimi koši za ločeno zbiranje. Med osnovnošolce pa bomo razdelili tudi vreče za večkratno uporabo (izdelane iz odpadkov – starih zaves).
S projektom bomo postavili višje standarde, ki bodo imeli pozitiven vpliv na ohranjanje in varovanje narave in primerno rabo naravnih virov.

Cilji operacije:

Namen projekta je da s postavitvijo nadstrešnic na ekoloških otokih, postavitvijo info tabel in pripravo zloženke z napotki o pravilnem ločevanju in shranjevanju odpadkov prispevamo k varovanju, ohranjanju in primerni rabi naravnih virov.
Vključevanje otrok in mladine v delavnice kjer se bodo lahko seznanili o možnostih uporabe odpadkov kot surovini za nove izdelke. Ena izmed aktivnosti bo tudi nakup vreč narejenih iz odpadnih zaves. Takšne vreče se lahko uporabi za nakup v trgovini ali lokalni tržnici. Pridobljeno znanje bodo otroci prenesli na svoje vrstnike, starše in stare starše, kar bo prispevalo k kakovostnejšemu bivanju vseh občanov.
Z dodatno ureditvijo ekoloških otokov bomo prispevali k višji kakovosti bivanja tako v naseljih kot na podeželju. Zloženke bodo razdeljene med gospodinjstva celotne občine Logatec.

Rezultati operacije: 

• Vzpostavitev novega standarda ekoloških otokov.
• Višja kakovost bivanja v mestu in na podeželju.
• Dejanska uporaba odpadka kot surovina za nov izdelek.
• Zmanjševanje odpadkov.
• Boljše ločevanje odpadkov.

Obdobje izvajanja: Od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020
Vrednost celotnega projekta: 51.810,26 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 38.433,24 EUR

Kontakt pri upravičencu Komunalno Podjetje Logatec d.o.o.:

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP. Povezava na spletno stran PRP.

Za vsebino spletne strani je odgovorno Komunalno Podjetje Logatec d.o.o.. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

PRP LEADER EU SLO barvni