Za zagotovitev celovite oskrbe vode v naselju Petkovec je predvidena izgradnja sekundarnega vodovoda na tem območju. Sistem bo vejičast, sestavljen iz 16 odsekov. Skupna dolžina vodovoda bo 9138m. Predvidene so duktilne cevi, DN 100. Natančen prikaz poteka vodovoda je razviden iz priložene risbe in izseka iz tehničnega poročila.