Logatec, 6. marec  2012 – Namen projekta Čista Ljubljanica – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Ljubljanice – 1. Sklop je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. V okviru skupine projektov bodo zgrajeni vodi kanalizacijskih sistemov ter več čistilnih naprav. Projekt se bo izvajal v osmih občinah, kjer še nimajo izgrajenega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih voda oziroma ta sistem še ni zgrajen v celoti. Vrednost celotnega projekta Čista Ljubljanica znaša 56.005.068,00 evrov in ga delno financira Republika Slovenija (13,03 %), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« (76,13 %), delno pa stroške pokrivajo občinski proračuni (10,84 %). Projekt Čista Ljubljanica se bo zaključil do konca leta 2014.

Kot je na novinarski konferenci poudaril Berto Menard, župan občine Logatec, vodilnega partnerja v projektu, bo imela izvedba investicij skupine projektov neposreden vpliv in učinke na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno vplivalo na razvoj podeželja v tem delu Slovenije.

V okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop«, bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Borovnica, Brezovica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika. Namen investicij je izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.

Predmet 2. sklopa pa bo izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v naseljih Dragomer in Log pri Brezovici v občini Log – Dragomer ter izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju Rakek v občini Cerknica, za kateri pa se bosta pripravili posebni vlogi, saj za omenjena naselja še ni v celoti pripravljene projektne in investicijske dokumentacije. Z izvedbo investicij v omenjenih treh naseljih se bo uredila komunalna infrastruktura in s tem priključilo najmanj 95 odstotkov obremenitve posameznega naselja na sistem odvajanja in čiščenja.

Dodatne informacije:
Mateja Čuk, vodja oddelka za investicije in gospodarstvo
T: 01 759 06 00
E: mateja.cuk1@logatec.si

Več o projektu

{phocagallery view=category|categoryid=157}