Štajerska deželna vlada, v imenu deželnega ministra za kulturo, dr. Christian Buchmanna, podeljuje v okviru javnega razpisa za umetniške ustvarjalce vseh disciplin v študijskem letu 2014 štipendije z (bivalnim)ateljejem v Gradcu. Štipendije bodo dodeljene na predlog žirije.

Na razpisu lahko sodelujejo umetnice/umetniki in umetniški teoretiki vseh umetniških področij iz evropskega in neevropskega prostora,  ki si želijo sodelovati z umetniki in kulturniki na avstrijskem Štajerskem. Izbrani kandidati bodo mesečno prejeli 850 EUR za namene projekta in pokritje življenjskih stroškov; zaračunan bo prispevek za administrativne stroške. Na voljo bo (bivalni)atelje. Trajanje štipendiranja bo odvisno od obsega umetniškega projekta in odločitve žirije. Podrobnejše informacije najdete na sledeči povezavi: www.kulturserice.steiermark.at.

Prijava mora biti v tiskani obliki (v štirih izvodih in maksimalno 20 strani), vsebovati mora kratek življenjepis, informacije o želenem trajanju bivanja, opis zadevnega projekta ter primere dosedanjih del (ne izvirnikov). Prijave je potrebno poslati po pošti. V kolikor se bodo pošiljali elektronski nosilci podatkov (film, video, …), se uporabijo sledeči formati: .jpg, .wmv

Datumi pričetka štipendiranja bodo podani, pri čemer se bodo upoštevali želeni termini prijaviteljev, v kolikor bo mogoče.

Opozoriti je potrebno, da gre pri tej štipendiji za nepovratna denarna sredstva, ki so namenjena za usposabljanje in umetniške oziroma umetniško teoretične projekte in ne za študijsko pomoč študentom.

Rok za oddajo:
Tiskane prijave se posredujejo na Abteilung 9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen, Amt der Steiermärkischen Landesregierung
“RONDO – Artist in Residence”
Trauttmansdorffgasse 2, A-8010 Graz

najkasneje do 30. avgusta 2013.

O odločitvi žirije bodo vlagateljice/vlagatelji pisno obveščeni.

 

V imenu deželne vlade
Vodja oddelka za kulturne zadeve
mg. Patrick Schnabl eh.