Slovenija junaška, svobodna si že ti.

Na sam praznik Dan upora proti okupatorju, je KO ZB NOB Laze skupaj z ZB NOB Logatec organizirala proslavo, posvečeno obletnicam iz naslova. Po himni, ki so jo obiskovalci zapeli skupaj s Partizanskim pevskim zborom, je predsednica ZB NOB Logatec, Vesna Jerina, najprej pozdravila vse navzoče borke in borce partizanske vojske, predstavnika sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije (VZPI ANPI), Walterja Miliča in Janka Škabarja ter goste in se zahvalila obiskovalcem, ki so tako množično prišli na prireditev. Zatem je spregovorila o dogodkih v prvih dneh vojne, razkosanju Slovenije med tri okupatorske sile (Nemčijo, Italijo in Madžarsko) ter o razlogih za ustanovitev Protiimperialistične fronte, ki se je pozneje preimenovala v Osvobodilno fronto. Poudarila je, da je šlo v prvi vrsti za upor proti okupatorjem, tako so se tudi v naši občini ljudje kmalu pridružili osvobodilni fronti in jeseni že odhajali v partizane, kar pa bi mnogi danes radi zamolčali.

Slavnostna govornica je bila podpredsednica ZB NOB Slovenije, dr. Ljubica Jelušič. Po tem, ko je pozdravila praporščake, pohvalila oba župana – Berta Menarda za organiziranje pomoči ob naravnih katastrofah in župana Repentabora, g. Marka Pisanija, za zgledno sodelovanje z Logatcem ter neumorne pevce Partizanskega pevskega zbora, je spregovorila o OF. Poudarila je, da ne smemo pozabiti, da so se v noči iz 26. na 27. april v Vidmarjevi vili v Ljubljani zbrali predstavniki štirih domoljubnih skupin: sokolov, kulturnikov, krščanskih socialistov in komunistične partije, ki so se strinjali, da se bodo lahko edino s skupnim bojem uspešno borili proti zasedbenim silam. In ravno o tem, o sodelovanju, bi morali razmišljati tudi danes. Ena od vrednot narodnoosvobodilnega boja je tudi solidarnost. Da smo Slovenci solidarni, smo dokazali tudi ob naravnih katastrofah, ki so prizadele vasice ob robu Planinskega polja. Prav je, da pomagamo tudi beguncem, s tem, da bo treba tiste, ki bodo ostali pri nas, poučiti o naših vrednotah. Ravno na Dan upora pa se moramo še bolj zavedati dejstva, da se moramo tudi v sedanjih časih upreti – upreti proti novi obliki imperializma, ki prihaja med nas v obliki multinacionalk, ki nam med drugim želijo odvzeti pravico do naravnih virov.

Spregovorila sta tudi oba župana; Logaški je poudaril dejstvo, da lahko le skupaj kaj dosežemo, oni z druge strani meje pa je dodal, da naj vrednote NOB ne zamrejo. Moramo jih utelesiti in posredovati naslednjim generacijam.

Sedaj pa še o kulturnem delu programa. Pesmi O ljubezni do domovine Igorja Pirkoviča, nam je recitirala Magda Lipovec, v tiste pomladne dni pred tri četrt stoletja, pa nas je popeljal Franc Pupis. Eno njegovih pesmi, ki jo je Franc napisal za ansambel Fantje z vseh vetrov, in Rusovo Čas bi zavrtel nazaj nam je na harmoniko zaigrala Natalija Kermavner. Nastopilo je še nekaj otrok Podružnične OŠ Laze in OŠ 8 talcev, tudi s prisrčno pesmijo Naša četica koraka. Seveda pa je imel osrednje mesto Partizanski pevski zbor. Mimogrede, zbor nadaljuje tradicijo Invalidskega partizanskega pevskega zbora, ki ga je Karel Pahor ustanovil leta 1944 in je iz okupirane Slovenije ponesel našo pesem v svet. Od leta 1972 zbor nastopa pod sedanjim imenom, vodi pa ga Franc Gornik. Ob nekaterih pesmih so se nam zasolzile oči (Ob oknu glej obrazek bled), ob drugih pa je prepolna dvorana stare osnovne šole zapela skupaj z njimi. Tudi ob pesmih Oj Triglav moj dom, Jutri gremo v napad, Vstala Primorska, Slovenci kremeniti …

Za čudovito izvedeno proslavo gre zahvala vsem nastopajočim, neumornim članom KO Laze, še posebej predsednici Nadi Čamernik, Vandi Lavrič, Tonetu Hasaniju, Francu Pupisu, vsem, ki so poskrbeli za domače dobrote, kuharju Zvonku Vidoviču za odličen golaž in ne nazadnje tudi občini Logatec za del sredstev.

Besedilo in Foto: Brane Pevec