Objestnost in vandalizem sta negativna družbena pojava, ki se odvijata v nočnih urah, storilce pa je težko odkriti. Vandalizem in objestnost sta posledica nespoštljivega odnosa do okolice, sta protest proti osamljenosti, odraz lastnih stisk in agresivnosti. Vandalizem je lahko tudi kaznivo dejanje, predvsem pa škodljivo vpliva na vsakdanje življenje, medsebojne odnose, ruši občutek varnosti in dobro počutje v okolju.

Kazenski zakonik vandalizma ne opredeljuje kot posebno kaznivo dejanje. Tako se vandalizem v Sloveniji obravnava in sankcionira skozi kazniva dejanja zoper premoženje (npr. poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega ali zgodovinskega pomena, ali naravne znamenitosti, poškodovanje tuje stvari itd.), kazniva dejanja zoper javni red in mir (npr. skrunitev grobov), kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženje (npr. poškodovanje ali uničenje javnih naprav) itd.

Vsi smo bili mladi in ušpičili marsikatero neumnost, vendar s premislekom in zavedanjem, da vse nekaj stane. V občini Logatec v zadnjih letih opažamo vse več poškodovane urbane in druge opreme kar predstavlja zajetne finančne posledice.

V tem letu je bilo poškodovanih in prevrnjenih kar nekaj košev za smeti, prevrnjenih in polomljenih klopi ali drugače poškodovanih klopi (barva, vrzi v lesene letve), polomljenih košarkarskih tabel, polomljenih otroških igral, grafitiranja, izruvanih in ukradenih grmovnic, uničene javne razsvetljave in cestno prometne signalizacije. Najverjetneje nihče ne pomisli, da to tudi stane, morda mesečno plačo posameznih staršev in kaj bi bilo, če bi morala mladina plačevati iz lastnega žepa? Tudi občinski proračun nima namenskih sredstev za popravilo škode, to pa pomeni, da se zmanjšajo sredstva za druge pomembnejše ureditve ali posege v prostor.

Povejmo samo, da nova klop stane okoli 700 evrov, nov koš za smeti 400 evrov, eno igralo tudi do 5000 evrov. Ste se že zamislili da to ni malo? Zato ni potrebe, da se tekmovalnost med vrstniki izraža v tem, kdo si upa več polomiti ampak v tem, kdo si upa prepričati druge, da to ni prav.

Kako pa naj ukrepamo, ko opazimo vandalska dejanja? Policija pravi, da »nikoli ne ostanite brezbrižni, češ saj to ni moje, to se me ne tiče in podobno«. Če opazite, da se nekdo vandalsko obnaša, ga skušajte opozoriti, naj tega ne počne, če pa presodite, da vašega poziva ne bodo upoštevali, pokličite policijo na tel št. 113 ali anonimni klic 080 1200.

Raziskave kažejo, da so problemi vandalizma večplastni, njegovo reševanje pa težko in zapleteno. Združitev moči in znanja različnih institucij (povečana odgovornost šol za vandalistična ravnanja šolskih otrok, spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa  mladih, spodbujanje kreativnosti mladih v javnem okolju),  kakor tudi odgovornejša vzgoja staršev bi lahko pripomogle k učinkovitejši rešitvi nastalega problema, hkrati pa k večji varnosti.

občinska uprava