Občina Logatec objavlja seznam upravičencev do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem:

Številka: 352-3/2019

Datum: 18. 9. 2019

Občina Logatec, na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Logaških novica (LN, št. 4/19) in na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si, objavlja:

Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem prednostna lista A

je oblikovana za stanovanja, namenjena za oddajo prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14) niso zavezanci za plačilo varščine.

 

 

Št. odločbe

Skupaj točk

1.

352-45

610

2.

352-43

550

3.

352-35

530

4.

352-17

510

5.

352-25

490

6.

352-28

480

7.

352-30

480

8.

352-32

460

9.

352-39

460

10.

352-9

460

11.

352-10

460

12.

352-40

450

13.

352-34

450

14.

352-48

430

15.

352-29

430

16.

352-24

430

17.

352-27

420

18.

352-46

410

19.

352-14

405

20.

352-47

400

21.

352-19

390

22.

352-13

390

23.

352-33

390

24.

352-16

380

25.

352-37

370

26.

352-7

350

27.

352-12

350

28.

352-21

350

29.

352-8

340

30.

352-22

340

31.

352-31

330

32.

352-18

330

33.

352-23

330

34.

352-36

320

35.

352-15

300

36.

352-41

290

37.

352-44

290

38.

352-20

270

39.

352-38

240

40.

352-26

180

 

Prednostna lista B:

je oblikovana za stanovanja, namenjena za oddajo prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14) zavezanci za plačilo varščine.

 

Št. odločbe

Skupaj točk

1.

352-42

520

2.

352-11

300

Udeležencem razpisa so bile vročene pisne odločbe o višini doseženih točk.

Udeleženci razpisa so imeli pravico do pritožbe na župana Občine Logatec v zakonskem roku od dneva vročitve pisne odločbe. 

Berto Menard   
Župan Občine Logatec