V Občini Logatec je včeraj, 14. 4. 2013, potekal referendum, na katerem so se volivke in volivci odločali o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino. Referenduma se je udeležilo 2301 volivcev, kar pomeni nekaj manj kot 22 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Za  ustanovitev Zavoda je glasovalo 419 volivcev, proti 1860.  Oddanih je bilo 21 neveljavnih glasovnic, eden od volivcev glasovnice ni oddal.

Vodstvo Občine Logatec, se je od samega začetka nastopa funkcije zavzemalo za ustanovitev Zavoda,  ki bi na območju občine strokovno in finančno pomagal društvom, klubom in zvezam. Z uresničitvijo tega cilja bi se lahko občina mnogo bolje razvijala na področju mladine, športa, kulture in turizma, saj bi bila težnja Zavoda tudi pridobivanje evropskih sredstev. Treba se je namreč zavedati, da zaradi stanja, ki vlada v naši državi, pa tudi v Evropi, Občina v svojem proračunu v prihodnje ne bo mogla zagotoviti toliko sredstev, kot jih je za delovanje društev, ki delujejo na omenjenih področjih, zagotavljala v preteklosti.

Izid volitev je odraz volje prebivalcev občine Logatec, ki v ustanovitvi Zavoda žal niso videli vseh možnosti, ki bi jih le-ta lahko prinesel. Vodstvo Občine Logatec je idejo o Zavodu svojim občanom predstavilo že v času pred volitvami, šlo je za  dobro rešitev, ki bi omogočila razvoj številnih dejavnosti in kraja, ki pa na referendumu ni bila sprejeta. Odločitev občanov ne jemljemo kot odraz nezaupanja do vodstva Občine. Vsebina in namen Zavoda je bil namreč zelo spolitiziran, odmaknili smo se namreč od samega bistva – ustanovitve inštitucije, ki bi nudila strokovno pomoč in pomagala pridobiti tudi evropska finančna sredstva  za izvedbo številnih projektov. In vendar gre za odločitev ljudi, občanov, članov društev, ki jo spoštujemo in si hkrati želimo, da bi razvoj občine, čeprav brez Zavoda, šel v pravo smer.

S spoštovanjem,                                                                  

Berto Menard                                                                 
 ŽUPAN