Vlada Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Ur.l. RS, 16/17 – UPB, v nadaljevanju ZZZRO), dne 9. marca 2022 sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine (Ur.l. RS, št. 32/2022). ZZZRO določa pravice prosilcem za začasno zaščito in osebam z začasno zaščito. Oseba lahko poda vlogo za začasno zaščito na najbližji policijski postaji ali upravni enoti.

Več informacij v dopisu.