Spoštovani občani in občanke,

Občina Logatec želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev. V ta namen bi želeli preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, zato vas vljudno prosimo, da izpolnite spodnjo anketo. Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik vsakega podjetja/organizacije. Anketa je namenjena izključno za analizo potreb uporabnikov in v nikakršni meri ni zavezujoča. Izpolnjeno anketo nam posredujte najkasneje do 20.11.2015. Oddate jo lahko v recepciji Upravnega centra Logatec ali Knjižnici Logatec, po pošti na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec ali elektronsko na naslov: obcina.logatec@logatec.si.

 

anketa je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.