Spoštovani.

 

Vlada je na včerajšnji seji sprejela med drugim tudi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021055.pdf).

Tako bo s ponedeljkom 12.4.2021 možna vadba v javnih športnih objektih in športnih površinah v naravi, vendar le za določene kategorije športnikov in pod pogoji t.im. mehurčka, do 10 oseb + trenerji, povzetek odloka:

Proces športne vadbe je dovoljen:

– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,

– športnikom v starostnih kategorijah člani, kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc,

– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport,

– športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega odstavka 4. člena tega odloka (dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na državni, evropski in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete ter velikih mednarodnih športnih prireditev).

Vse skupaj seveda velja do 18.4.20214, potem bo Vlada RS sporočila nove ukrepe.

Urnik uporabe športnih objektov velja tisti, ki je bil sprejet septembra 2020 za tiste skupine ali starostne skupine, ki lahko izvajajo vadbo. Tekme bodo možne, vendar brez gledalcev.

Za uporabnike Prešernove dvorane Narodnega doma, ki jo uporabljajo za športne dejavnosti veljajo enaki ukrepi kot v ostalih objektoh.

Izvajalci športnih programov (tudi in predvsem letnega programa športa) bodo ali pa so že pridobili s strani nacionalnih panožnih zvez in/ali Olimpijskega komiteja Slovenije.

Obvezna je najava izvajanja vadbenega postopka pri upravnikih objektov.

Občina Logatec

S spoštovanjem,

Občina Logatec – Javni Razpisi