OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14923
Ime enote:  Petkovec – Domačija Petkovec 53 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, gospodarsko poslopje, senik, hlev, toplar
Tekstualni opis enote: Domačija: pritlična zidana hiša s strmo opečno dvokapno streho in širokim strešnim napuščem; nadstropen delno zidan hlev s senikom in lesenim gankom ob vzdolžni fasadi ter lesen toplar. Sredina 19. stol.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETKOVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Petkovec 53. Domačija leži v Turkovi grapi, severno od Travnega vrha.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013