Cerkev se prvič omenja leta 1526, barokizirana je bila leta 1721. Dolga je 21,50 m in široka 8,30 m. V atiki obdani od volut je kip Svete Matere Božje.

Večina kipov je iz druge polovice 18. stoletja, v niši nad stranskim vhodom pa je starejši lesen kip Žalostne Matere Božje iz 16. stoletja.

Cerkev sv. Hieronima ima najstarejši zvon na območju rovtarske župnije, ki nosi letnico 1757. Okrog cerkve je nizko obzidje, kar verjetno dokazuje, da je cerkev služila kot tabor pred Turki.

Lokacija: Petkovec

 OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 2236
Ime enote:  Petkovec – Cerkev sv. Lovrenca

 

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: podružnična cerkev, sv. Lovrenc, sv. Hieronim
Tekstualni opis enote: Prvotno posvečena sv. Hieronimu. Starejša zasnova, omenja se leta 1526, sredi 18. stol. večje prezidave. Zahodni prizidan zvonik, pravokotna ladja z ožjim tristrano zaključenim prezbiterijem. Kamniti tlak.
Datacija enote: prva četrtina 16. stol., sredina 18. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETKOVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev stoji na hribu, severno od Ponikev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013

Zapis v Registru kulturne dediščine, 9. 11. 2016: