Žledolom, ki smo mu bili priča konec januarja in v začetku februarja, je povzročil veliko škode v gozdovih in na posameznih drevesih tudi na območju naše občine.
Na podlagi ogleda cest je bilo s strani Republiškega inšpektorata ugotovljeno, da so ob cestah še vedno poškodovana drevesa, ter da so v območju varovalnega pasu ceste v širini 3m, na več odsekih deponirana drevesa in veje.

Lastnike gozdov pozivamo, da zaradi varnosti v cestnem prometu odstranite vse izruvana, odlomljena, prelomljena in nagnjena drevesa v bližini cest. Zaradi boljše vidljivosti in varnosti v cestnem prometu ni dovoljeno v 3 m varovalnem pasu deponirati požaganih dreves in vej. Zakon o cestah določa, da je varovalni pas ob cesti prostor v katerem je raba prostora omejena – med omejitvami pa je tudi shranjevanje dreves.

Pristojna inšpekcijska služba bo začela stanje varovalnih pasov državnih cest pregledovati na terenu in sankcionirati kršitelje.

Občinska uprava