Vsem zavezancem za plačilo  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ste pritožbo vložili zaradi napačne odmere višine nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč, sporočamo, da glede na dogovor z Davčnim uradom Ljubljana – izpostava Logatec, ne plačate zneska določenega v prejetih odločbah. V kratkem boste prejeli nadomestne odločbe s katerimi vam bo nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča na novo odmerjeno.

Občinska uprava