Jeseni 2012 so izvajalci pričeli z vzdrževalnimi in obnovitvena dela na spomeniku padlim v NOB v Dolenjem Logatcu, ki sta ga zasnovala A. Bitenc in S. Batič in je bil javnosti predan leta 1958. V 54. letih se je na spomeniku in v njegovi okolici nabralo že toliko poškodb in sprememb, da je bila sanacija več kot potrebna. Največjo težavo je predstavljal podstavek, ki ni zdržal šesttonske teže spomenika, saj je bil precej preplitev in premalo močan. Zaradi razpokanega podstavka se je kip začel nevarno nagibati. Na kipu pa so bile prisotne nečistoče, obloge ter vegetacija. Svetle plošče, ki tvorijo preprogo do kipa, so se zaradi posedanja terena premaknile iz prvotne lege, na njih so se pojavile obloge, nekaj jih je popokalo, druge so bile poškodovane in odlomljene. Tudi kamniti tlak na širšem območju spomenika se je neenakomerno posedel, poškodovane so bile stopnice, močno je bil poškodovan zgornji cementni zaključek ograjnega zidu, betonskih stebričkov pa že dolgo ni več. 

Obnova, ki jo bila delno sofinancirana s sredstvi pristopa LEADER, je bila razdeljena na dve fazi Prva, ki je bila lahko opravljena pred samo sanacijo črne točke (križišče magistralke z Rovtarsko in Tovarniško cesto), je že končana. Zaobsegla je obnovo kipa, preproge in zidu z napisom imen žrtev. V drugo fazo pa sodi obnova zidov, stopnišča in tlaka ter postavitev mejnih stebričkov proti magistralni cesti. Zadnji dve opravili bosta opravljeni spomladi 2015, saj je se zaključek ureditve križišča zavlekel v čas, ko vremenske razmere ne dopuščajo več podobnih posegov. S sanacijo območja spomenika pa je bilo potrebno počakati na zaključek ureditve križišča, saj bo treba nivo kamnitega tlaka prilagoditi nivoju cestišča in pločnika ter kolesarske steze, ki bosta potekala vzdolž spomenika. Da bi se voda morebiti ne nabirala ob vznožju kipa, je bil kip postavljen malce višje, prav tako kamnita preproga. V spomladanskih mesecih, ko bo vreme omogočalo zaključna dela tudi na območju spomenika, pa se nadejamo, da bomo po več desetletjih končno lahko zopet videli podobo tega spomenika z njegovim območjem približno tako, kot je bilo videti pred več kot pol stoletja.

Občinska uprava

Foto: arhiv Tilke Jerič, spomenik z okolico kmalu po postavitvi 1958