Predsednik: Tomaž Smrtnik
Namestnik predsednika: Sonja Mihelčič
Član 1: Damjana Bogataj
Član 2: Andreja Trpin
Član 3: Jurij Švajncer
Namestnik člana 1: Jolanda Ovsec
Namestnik člana 2: Božena Furlan Mojškerc
Namestnik člana 3: Primož Godina