Prostovoljstvo.png

V  okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je župan Občine Logatec Berto Menard s strani predstavnice Slovenske filantropije v Logatcu  Saše Musec prejel priznanje »Prostovoljstvu prijazno mesto 2020«.

Nacionalni tedna prostovoljstva, v organizaciji Slovenske filantropije, je praznovanje prostovoljstva, zahvala prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam za njihovo udejstvovanje in povabilo posameznikom, da spoznajo prostovoljske priložnosti, svoj čas pa namenijo tudi v dobro svoje skupnosti. Na Slovesni dan prostovoljstva, ki je bil v ponedeljek, 25. maja 2020, pa so razglasili tudi prejemnike nazivov:

Junaki našega časa (šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim prostovoljstvom),
Naj prostovoljec in Naj prostovoljka, zaposlen/a v javni upravi,
Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev ter
Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 (občine, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo).

V občini Logatec na različnih družbenih področjih delujejo mnogotera društva in organizacije, ki jih oblikujejo ter povezujejo prostovoljci. Preko sedemdeset takšnih društev je Občina Logatec v letu 2019 tudi finančno podprla. Vodstvo Občine se neprestano trudi prostovoljskim organizacijam pomagati z zagotavljanjem infrastrukturnih pogojev za izvajanje njihovih aktivnosti, pri logistiki in organizaciji večjih dogodkov, pri promociji in objavah na občinski spletni strani ter se odziva na njihove predloge in pobude. Naštete spodbude predstavljajo le delček tistih aktivnosti na podlagi katerih se je strokovna komisija odločila, da Občini Logatec prvič podeli naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto 2020«.

Prejem laskavega naziva predstavlja zagon za še večjo sodelovanje Občine s prostovoljskimi organizacijami. Vizija razvoja prostovoljstva v občini je rast medsebojnega sodelovanja in skupnega izvajanja različnih dejavnosti. Gre za sodelovanje med nevladnimi organizacijami in ustanovami ter Občino Logatec. Družba in kvaliteta življenja se ohranja s prostovoljstvom, medsosedsko pomočjo in solidarnostjo. Mnogo cest je v naši občini, ki jih posamezniki prostovoljno, za izboljšanje povezave s centrum, popravljajo sami.  Kakšno veliko dodana vrednost so prostovoljna gasilska društva in tudi ostala društva, v katerih je pomemben  pozitiven odnos do človeka in njegov razvoj.  Tudi v prihodnje bomo kot lokalna  skupnost finančno in tudi z lastnim delom razvijali prostovoljstvo in gradili temelj zdrave družbe

Temelj je zdrava , poštena ekonomija z dodatkom prostovoljstva. O vsem tem je med drugimi veliko pisal tudi dr. Andrej Gosar.

Občina Logatec