Občina Logatec obvešča zainteresirane občane, da je v uradnih objavah tokratne številke Logaških novic objavljen javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2017. V proračunu občine za leto 2017 je za ta namen rezerviranih skupno 8.000 EUR. 

Če ste lastnik nepremičnine, ki se nahaja izven aglomeracije – območja, kjer ni zgrajen javni kanalizacijski sistem in kjer občina ni dolžna graditi javne kanalizacije, ter ste si uredili odvajanje in čiščenje odpadne vode z vgradnjo male komunalne čistilne naprave, preverite besedilo javnega poziva. Če izpolnjujete pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev, izpolnite vlogo in jo oddajte skladno s pozivom. Vloga je od 1. 3. 2017 dostopna na občinski spletni strani in v sprejemni pisarni občine. Izpolnjeno vlogo z zahtevanimi prilogami lahko oddate najkasneje do 30. 11. 2017.

Občinska uprava