Z začetkom veljavnosti (25. 3. 2023) novega Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) je Občina Logatec na svoji spletni strani objavila nove vloge za izdajo projektnih pogojev in mnenj in sicer:

Priloga 8A: Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
Priloga 9A: Zahteva za izdajo mnenja
Priloga 13C: Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba
Priloga 20C: Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

https://logatec.si/index.php/za-obcane/vloge-in-obrazci/vloge-s-podroja-okolja-in-prostora