Javni poziv

 

Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 15. 10. 2021.