Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja namero o sklenitvi aneksov za podaljšanje najemnega razmerja prostorov, ki se nahajajo v objektih na:

Notranjski cesti 14, Logatec (stavba št. 326, k.o. 2017 DOLENJI LOGATEC):
– poslovni prostor v četrti etaži v izmeri 58,88 m2,
– poslovni prostor v tretji etaži v izmeri 47,91 m2.

Tržaški cesti 27, Logatec (stavba št. 1135, k.o. 2016 BLEKOVA VAS):
– poslovni prostor v drugem nadstropju v skupni izmeri 55,38 m2,
– poslovni prostor v drugem nadstropju v izmeri 128 m2 in 7,36 m2,
– poslovni prostor v prvem nadstropju v izmeri 128 m2.

Tržaški cesti 27 a, Logatec (stavba št. 1222, k.o. 2016 BLEKOVA VAS):
– poslovni prostor v izmeri 84,91 m2.

Tržaški cesti 148, Logatec (stavba št. 656, k.o. 2015 GORENJI LOGATEC):
– poslovni prostor v prvem nadstropju v izmeri 54,86 m2 in 59,86 m2,
– poslovni prostor v pritličju in kleti v skupni izmeri 122,6 m2,
– poslovni prostor v mansardi v skupni izmeri 61,8 m2.

Stavbno zemlj. s parc. št. 36/4, k.o. 2017 DOLENJI LOGATEC

Aneksi za podaljšanje najemnega razmerja za obdobje enega leta bodo sklenjeni po poteku 20 dni od objave te namere na spletnih straneh Občine Logatec.

 

Pripravila: 

Polonca Pangrič

 

Andrej Vrhunc 

Direktor