Namera o sklenitvi neporedne pogodbe, za prodajo nepremičnine parc. št. 1267/11 k.o. 2016 Blekova vas