Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji) objavlja namero za oddaji v najem stanovanjsko hišo z naslovom Rovte 98, Rovte, za nedoločen čas. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.