Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji) objavlja namero za oddaji v najem stanovanje v  stanovanjsko poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Tržaška cesta 44, Logatec, za obdobje enega leta oz. do rušitve objekta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.