Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o oddaji v najem poslovni prostor na naslovu Tržaška cesta 1485, Logatec, pov. 54,86 m². Poslovni prostor se oddaja za dobo enega leta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.

Pripravila:
Špela Bezgovšek

mag. Jože Sečnik
Direktor