Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem, ki se nahaja v etaži 4 objekta na naslovu Notranjska cesta 14, Logatec, pov. 13,13 m², z ID 2017-326-30, k.o. Dolenji Logatec.

Poslovni prostor se oddaja za obdobje enega leta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.

 

Pripravila:
Špela Bezgovšek
Višji svetovalec

Andrej Vrhunc
Direktor