Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) objavlja namero o oddaji poslovnih prostorov v najem: poslovni prostor v prvem nadstropju, v izmeri 59,86 m² in poslovni prostor v drugem nadstropju, v izmeri 47,4 m² in 14,4 m², na Tržaški cesti 148, Logatec. Poslovni prostor se oddaja za dobo enega leta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.