Občina Logatec in Občina Idrija bosta v novem programskem obdobju sodelovali v skupni lokalni akcijski skupini, ki se bo formirala predvidoma septembra in bo namenjena koriščenju LEADER sredstev iz Programa razvoja podeželja. Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Bistveni element koriščenja sredstev je pristop »od spodaj navzgor«, kar pomeni ozaveščanje, usposabljanje, sodelovanje in združevanje lokalnega prebivalstva, sodelovanje različnih interesnih skupin pri pripravi strategije in določitev jasnih meril za izbiro razvojnih projektov. 

V občini Idrija je bila že izvedena ena delavnica z namenom animacije lokalnega prebivalstva, v občini Logatec pa sta bili izvedeni že dve. Z območja obeh občin do konca julija 2014 zbiramo projektne predloge ter interes po sodelovanju v lokalni akcijski skupini. V ta namen smo pripravili dva obrazca, ki ju lahko najdete na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si in preko katerih lahko posredujete svoje projektne ideje na e-naslov: darja.lahajnar@icra.si. Na isti naslov lahko pišete, če želite odgovor na kakšno vprašanje, lahko pa nas tudi pokličete na tel.: 05 / 37 43 914 (Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, Darja Lahajnar) in vam bomo obrazce posredovali po elektronski ali navadni pošti.
Projektne predloge za umestitev v strategijo lokalnega razvoja podeželja zbiramo do konca julija.

Vabljeni k sodelovanju.

ICRA d.o.o. in Občina Logatec

 

Predstavitev
Izražen pristopni interes
Zbiranje projektnih idej